Samla och sortera tankarna efter en lyckad konferensdag..